Det viktigaste för att bli stark


De viktigaste grundpelarna i träningen för att bli stark!


Träningen:

1. Specificitet och övning

2. Träna tungt

För att bli riktigt bra på något måste man göra det mycket och styrketräningen är inget undantag. Att träna mycket och specifikt banar in och automatiserar rörelsen som du utför. När man tränar för att bli maximalt stark i en övning, är det också mycket av tung träning som behövs. Detta för att efterlikna det moment du vill bli maximalt stark i.


Egenskaper som ger förutsättningar för att bli stark:

1. Muskelmassa

2. Fibertypsammansättning

3. Hävstänger

Ett klart samband finns mellan max-styrka och tvärsnittsarean på en muskel. En bra anledning att lägga in perioder/ träningspass med hypertrofiträning.

När vi vill öka i styrka och bygga muskelmassa är det främst de stora och explosiva typ 2x fibrerna vi vill komma åt. Andelen typ 2x- fibrer vi har i musklerna varierar från person till person och även mellan muskel till muskel.

Det finns väldigt många faktorer som spelar in i hur starka vi kan bli. Men två personer som tillsynes verkar vara kopior med samma muskelmassa, fibertypsammansättning m.m. kan ändå vara olika starka. Här kan hävarmarna och musklernas fästpunkter ha stor betydelse för hur starka vi kan bli. När musklerna kontraherar drar de i ben som i sin tur fungerar som hävarmar. Här kan en enstaka centimeters skillnad i fästpunkt ha stor effekt på vilken vikt vi kan lyfta. Dessa hävarmar kan liknas vid en hylsnyckel som används för att lossa bultar med där man blir starkare ju längre ut man håller i handtaget. Hävarmarna vi har i kroppen är något vi föds med och alltså inte kan påverka. Så det som gäller är helt enkelt att bli bättre på det lyft du vill bli stark i och/eller lägga på dig mer muskelmassa.Referenser: J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1981 Dec;51(6):1437-42 Journal of sports science & medicine 15(4):715-722 Dec 16 J Strength Cond Res. 2015 Oct;29(10):2954-63 Eur J Appl Physiol. 2002 Nov;88(1-2):50-60. Epub 2002 Aug 15 Journal of Applied Physiology Published 1 December 2006 Vol. 101 no. 6, 1766-1775 Acta Physiol Scand. 1983 Feb;117(2):219-26