Lång setvila bättre än kort för styrka och muskeltillväxt


Kort eller lång vila mellan seten?
I den här studien ville författarna jämföra metabol stress och träningsvolym vid olika setvila. Anledningen till att vilan ofta kortas ner är för att den metabola stressen (som anses vara en viktig faktor för muskeltillväxt) tros öka då. Men så är nog inte fallet.

I studien genomförde 10 stycken deltagare 3 stycken helkroppspass där de fick utföra 4 set på 6 olika övningar. Varje pass fick deltagarna vila antingen 30, 60 eller 120 sekunder mellan seten. Varje set utfördes till fail och vikten anpassades för att deltagarna skulle klara runt 10 repetitioner per set.

Resultat: Träningsvolymen (set*reps*vikt) blev högre vid ökad setvila. Den metabola stressen var lika mellan ”grupperna”.

Det verkar vara fördelaktigt att vila minst 1 min mellan seten men där mer än så troligen är än mer fördelaktigt, speciellt vid flerledsövningar och där maximal styrka eftersträvas.  Längre vila leder till större utförd träningsvolym vilket är en viktig parameter för styrka och muskeltillväxt. Källa: Lopes et al. Effect of Rest Interval Length Between Sets on Total Load Lifted and Blood Lactate Response During Total-Body Resistance Exercise Session