Marklyft med dött stopp eller touch and go?På gymen ser man personer utföra sina marklyft både med dött stopp mellan repetitionerna och med så kallad ”touch and go” där man direkt efter den excentriska fasen påbörjar den koncentriska varpå det blir som en studs från stången, samt en ”stretchreflex” i musklerna. Vilket tillvägagångssätt är egentligen bäst? I en ny studie ville författarna bland annat undersöka skillnader i biomekanik, kraftutveckling vid lederna, tiden för den koncentriska fasen och upplevd utmattning efter seten hos deltagarna, som var 20st män med träningsbakgrund.

Upptäckter Vid touch and go upptäcktes bland annat en snabbare koncentrisk fas och mindre upplevd utmattning. Vid dött stopp upptäcktes bland annat ett totalt större utfört arbete per repetition och större böjning i knäled och fotled i startläget

Slutsats Är största målet 1RM styrka känns dött stopp som det rätta alternativet på grund av specificiteten (en viktig komponent för ökad styrka) och den ökade kraftutvecklingen i starten. Vid hypertrofi är det inte lika självklart, då dött stopp utvecklar mer kraft och trötthet per repetition, men touch and go å andra sidan troligen tillåter en att utföra fler repetitioner med samma vikt.


Källa:

A Biomechanical Analysis of the Effects of Bouncing the Barbell in the Conventional Deadlift. Krajewski et al. (2018)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489730